ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland
De NNCZ, AlfaCollege en NHL-Stenden zijn in september gestart met een vernieuwde opvatting en werkwijze, onder de benaming leef-werk-leergemeenschappen. Dat gebeurt in twee werkgebieden van de NNCZ met de bedoeling om op basis van ervaringen en evaluaties de aanpak uit te breiden in het totale werkgebied van de NNCZ.

Een toelichting

  • Leef Het begint bij cliënten. In de straat, de buurt, de wijk en in woongroepen. De leefwereld van cliënten dus en de betrokkenheid daarbij van naasten, wijk-dorpsbewoners, vrijwilligers, medewerkers en studenten.
  • Werk Het werk is het bieden van gepersonaliseerde zorg en dienstverlening aan cliënten, zowel individueel als in groepen. De zelfstandigheid van het bestaan blijft voorop staan, maar dan met een helpende of verzorgende hand.
  • Leer Het leren maakt onderdeel uit van het werken en vice versa; werken en leren vormen een symbiotische relatie. Het leerklimaat herbergt het principe van ‘levenslang leren’.

Gemeenschappen vormen de (sociale) eenheid waarbinnen processen van leven, werken en leren zich voltrekken.

Onze inzet

De NNCZ, Alfa-College en NHL-Stenden verknopen het leven, werken en leren tot de gezamenlijke werkelijkheid van alledag. Het is een permanent samenspel, vorm te geven in de gemeenschap, door teams, met en rondom de cliënten. Leren is overal en altijd. Dat moet om optimaal te kunnen inhaken op de stroom van maatschappelijke en culturele veranderingen die cliënten en hun naasten beïnvloeden en waaruit steeds wijzigende behoeften aan ondersteuning voortvloeien. De vorm waarin we het nu gieten is dat het leren plaatsvindt in de praktijk en door alle niveaus heen (van 2 tot en met 5) van een organisatie(onderdeel), zoals vaak ook teams zijn samengesteld en functioneren. Leef-werk-leergemeenschappen bieden geen gedetailleerde routes en geen pasklare oplossing. Essentieel is om ruimte te nemen voor leren door te doen. Veel moet praktijkgestuurd ontwikkeld worden. Dat maakt onze aanpak aantrekkelijk voor medewerkers én studenten.

Contact

De NNCZ: roeli.mossel@nncz.nl, cees.oprins@nncz.nl
AlfaCollege: jn.vommen-veldhuizen@alfa-college.nl, jb.vanderwijk@alfa-college.nl
NHL-Stenden: judith.veldman@stenden.com


Advies en ledenvoordeel