ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Verduurzaming en verbreding ketenstage

Aanleiding om twee jaar geleden met de ketenstage te starten was de discrepantie tussen het leveren van zorg aan een steeds groter wordende groep kwetsbare ouderen, vaak met complexe problematiek aan de ene kant, en magere samenwerking in de keten plus een gebrekkige animo van de Hbo-v studenten voor de ouderenzorg. Drie regionale ketenpartners en de Academie voor Verpleegkunde sloegen de handen ineen en starten in september 2016 met een kleinschalig experiment: de ketenstage ‘Student volgt Cliënt’. Onderwijs als vehikel voor betere ketenzorg met ‘image-building’ voor de ouderenzorg als lucratieve bijvangst.

In de ketenstage “Student volgt Cliënt’ wordt de reguliere 20-weekse stage voor de Hbo-V, opgeknipt in drie periodes. De studenten lopen in periodes van zes weken door de zorgketen heen, en wisselen elkaar daarbij in carrouselvorm af. In Oost Groningen maken ze, in wisselende volgorde, kennis met de ziekenhuiszorg in het Ommelander Ziekenhuis Groningen, de thuiszorg bij Zorggroep Oosterlengte, en de revalidatie bij Zorggroep Meander. Zij volgen gedurende de gehele periode een door henzelf gekozen patiëntproblematiek, gerelateerd aan “de kwetsbare oudere”.

De student krijgt de ruimte om eigen leerdoelen te bepalen, en vorm te geven aan het eigen leerproces. Met de praktijkbegeleiders maken zij deel uit van een leergemeenschap die na elke zes weken zelf zorgt voor kennisdeling, gasdocenten, intervisie, en warme overdracht naar het volgende ‘station’. De stage wordt afgesloten met een mini-symposium waarin de uitkomsten in workshops worden gepresenteerd.

De ketenstage genereert veel publiciteit en is in 2017 Koploper geworden binnen het Zorgpact. Ondertussen werden ook allerlei landelijke plannen opgesteld (o.a. Arbeidsmarktagenda Zorg voor Ouderen 2023, VWS Actieprogramma ‘Werken in de zorg’) die deze beweging ondersteunen. Hierdoor werd het initiatief versterkt. Regelmatig geven deelnemers aan de ketenstage presentaties op grotere en kleinere congressen. Vooral de studenten worden hierbij uitgedaagd om uit de ‘comfort-zone’ te komen.

Gedurende de afgelopen twee jaar is er gestaag uitbreiding geweest: van meerdere studenten op hetzelfde station, het aansluiten van De Hoven, een interne ketenstage bij Old Wolde van Oosterlengte tot een Acute ketenstage op de SEH, IC en AOA binnen het OZG.

Vanaf september 2018 draait er, behalve op de eerder genoemde locaties, ook een ketenstage bij Thuiszorg Comfort in Groningen en ZuidOostZorg (NeiBertilla) in Drachten. In totaal dit semester 24 hbo-v studenten die actief kennismaken met de kwetsbare oudere in de ketenzorg.

Betrokken organisaties: Hanzehogeschool Groningen, Zorggroep Oosterlengte, Zorggroep Meander, OZG, De Hoven, Thuiszorg Comfort, ZuidOostZorg

Meer informatie? Erik Jansen, Hogeschooldocent, e.j.jansen@pl.hanze.nl
Website: www.studentvolgtclient.nlAdvies en ledenvoordeel