ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland
Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten

Actielijn 5: Imago van zorg en welzijn

In Noord-Nederland kiezen veel mensen voor een carrière in zorg of welzijn. Maar liefst 1 op de 5 bewoners is werkzaam in deze sectoren. Het is belangrijk dat ze dat blijven doen. Om in de toekomst te voldoen aan de toenemende vraag om gekwalificeerd personeel, zijn er nog meer mensen nodig. Actielijn 5 van Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) heeft als doel om een goed en realistische beeld te geven van werken in zorg en welzijn, inclusief alle mogelijkheden en kansen in onze regio. Er wordt ingezet op:

1. Alle leeftijdsfasen: van scholier tot gepensioneerden
 • Pilot: voorlichting op scholen
 • Voorlichtingsmateriaal voor alle scholieren in de regio ontwikkelen met hierbij aandacht voor decanen

2. Aansluiten bij regionale en landelijke imagocampagnes en –acties
 • Aansluiten en meedenken landelijke nieuwe zorgcampagne van ministerie van VWS
 • Uitbouwen bestaande campagnes: #bijzonderwerk en ouderenzorgzitinje
 • Onderzoeken behoefte campagnes binnen andere branches, zoals de ggz

3. Gebruiken wat er is en ontwikkelen nieuw materiaal
 • Overzichtelijk maken van beschikbaar materiaal en werkgevers activeren deze materialen te gebruiken
 • Nieuw materiaal ontwikkelen op basis van input uit het werkveld en onderwijs

4. De cruciale rol van de werkgevers om samen te werken aan het imago van de sector
 • Creëren van instroom, oriëntatiemogelijkheden en stageplekken
 • Een goed werkklimaat
 • Imago van de sector op de regionale agenda zetten (regio- en provinciemarketing)
 • Actieve uitwisseling met de arbeidsmarktcommunicatiegroep van het Masterplan Ziekenhuizen: instroom en behoud specialistische functies en aantrekken jongeren

5. Ontwikkelen en beschikbaar maken van goede (keuze)informatie

Meer weten of participeren in Actielijn 5?

Neem contact op met:
Projectleider RAAT Actielijn 5: Imago van zorg en welzijn
Meta Kampen
Telefoon: 050-5757470
E-mail: m.kampen@zorgpleinnoord.nl

Op de hoogte blijven van RAAT?
Abonneer je op de RAAT-nieuwsbrief.


Advies en ledenvoordeel