ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Convenant Personalized & Customized Health Groningen ondertekend

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
28-06-2018 Onder toeziend oog van gedeputeerden Patrick Brouns en Eelco Eikenaar tekenden op 28 juni jl zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs, mkb en maatschappelijke organisaties in Groningen het convenant Personalized & Customized Health (PCH) Groningen. Hiermee spraken ze af hun uiterste best te doen om iedere Groninger zo lang mogelijk in de omgeving van zijn of haar keuze te laten wonen en leven.

Het convenant komt voort uit de regiegroep PCH die eind 2017 is ingesteld door de provincie Groningen. Binnen deze regiegroep is ZorgpleinNoord thematrekker van ‘Arbeidsmarkt en onderwijs’ en legt hiermee de verbinding met RAAT.

ZorgpleinNoord initieert activiteiten voor zorgorganisaties en onderwijs om initiatieven op het gebied van zorgtechnologie met elkaar te delen, ervaringen uit te wisselen en te kijken waar zaken kunnen worden opgeschaald en versneld. Doel is te komen tot lerende netwerken van zorg en onderwijs op dit thema.

Lees meer over het convenant op de website van Health Ageing Network Northern Netherlands (HANN)

Bekijk hoe uw organisatie kan aansluiten bij één van de actielijnen van RAAT

Advies en ledenvoordeel