ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

SectorplanPlus Zorg & Welzijn

InhoudsopgaveNieuws over SectorplanPlus

Tweede tijdvak: alle aangevraagde opleidingstrajecten gehonoreerd
Voor de zomer is het tweede tijdvak van SectorplanPlus opengesteld voor organisaties om subsidie aan te vragen voor het opleiden van hun medewerkers. In totaal was hiervoor 80 miljoen euro door het ministerie beschikbaar gesteld. Vanuit het veld is volop aangevraagd, waardoor het totaal van de opleidingstrajecten zo’n 10 miljoen euro hoger uitkomt. Het ministerie heeft besloten aan deze enorme belangstelling tegemoet te komen door het bedrag op te hogen tot 90 miljoen euro. Hiermee zien alle organisaties hun opleidingstrajecten gehonoreerd.

Van de aanvraag in het tweede tijdvak gaat afgerond zo’n 3,4 miljoen euro naar de eerstelijnszorg en ambulancezorg, 1,4 miljoen euro naar jeugdzorg en 0,2 miljoen euro naar welzijn. Voor de curatieve zorg is ruim 6 miljoen euro aangevraagd. De overige 79 miljoen euro is aangevraagd door de intramurale care, waarvan een kleine 60 miljoen euro door de VVT. Met dit geld kunnen 70.757 mensen een individueel opleidingstraject volgen.

Aanvragen in het derde tijdvak
Van 3 tot en met 21 december 2018 is het derde tijdvak open voor het indienen van aanvragen via www.sectorplanplus.nl. Het ministerie bepaalt op basis van de ingediende aanvragen het bedrag dat ze beschikbaar stellen voor dit tijdvak.

Aandachtspunten
  • Je kunt alleen aanvragen indienen via www.sectorplanplus.nl.
  • Uitstel is niet mogelijk.
  • Inventariseer de opleidingsactiviteiten van jouw organisatie van 1 januari t/m 31 december 2019 om in aanmerking te komen voor subsidie in het derde tijdvak.
  • Ook organisaties die niet aangesloten zijn bij een werkgeversorganisatie, kunnen in aanmerking komen voor subsidie van het SectorplanPlus.

Aanvraagprocedure en Programma van eisen
De aanvraagprocedure en het Programma van Eisen voor het derde tijdvak vindt u op de website of door op de link hieronder te klikken. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige tijdvak staan vermeld in bijlage 2 van het Programma van Eisen.
Download hier de Aanvraagprocedure en Programma van Eisen

Voor de eerste keer aanvragen
Vanaf 3 december 2018 kun je je als nieuwe aanvrager registreren door een account aan te maken op www.sectorplanplus.nl. Na het invullen van je accountgegevens kun je vervolgens direct één of meer aanvragen (opleidingsprojecten) indienen.

Opnieuw een aanvraag doen
Als jouw organisatie in het eerste en/of tweede tijdvak een aanvraag heeft gedaan, dan kun je vanaf 3 december direct inloggen, enkele basisgegevens controleren en aanvullen en één of meer nieuwe aanvragen (opleidingsprojecten) indienen.

Naar boven


Vragen of meer informatie over SectorplanPlus?

Voor vragen over Sectorplanplus in Groningen, Friesland of Drenthe, kun je contact opnemen met Petra Molenaars of Jort Voerman via tel. 050 57 57 470 of sectorplanplus@zorgpleinnoord.nl.

Voor algemene informatie over SectorplanPlus, kun je kijken op www.sectorplanplus.nl.

Naar boven


Workshops, inloopspreekuren en informatiebijeenkomsten

DatumThemaTijd
29 november 2018 SABA vragen (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u
6 december 2018 SABA vragen (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u
13 december 2018 Informatiebijeenkomst SPP (hier aanmelden) 14.00u – 16.00u
20 december 2018 SABA vragen (hier aanmelden) 9.00u – 12.00u
24 januari 2019 Workshop SABA (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u
7 februari 2019 Workshop SABA (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u
28 februari 2019 Informatiebijeenkomst SPP (hier aanmelden) 14.00u – 16.00u
12 maart 2019 Workshop SABA (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u
28 maart 2019 Workshop SABA (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u
11 april 2019 Informatiebijeenkomst SPP (hier aanmelden) 14.00u – 16.00u
25 april 2019 Workshop SABA (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u
9 mei 2019 Workshop SABA (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u
23 mei 2019 Informatiebijeenkomst SPP (hier aanmelden) 14.00u – 16.00u
6 juni 2019 Workshop SABA (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u
20 juni 2019 Workshop SABA (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u

SABA vragen:
Je kunt je opgeven voor het SABA-inloopspreekuur als je specifieke vragen hebt over het gebruik van het portal. Op de genoemde dagen kun je langskomen tussen de aangegeven tijden, zodat een medewerker van ZorgpleinNoord je verder kan helpen. Laat ons wel weten dat je langskomt, dan houden we er rekening mee. Klik hier om je aan te melden.

Workshop SABA
Tijdens de workshop SABA, nemen we het hele portal door. Ook gaan we dieper in op alle zaken omtrent documenten die nodig zijn en wat wel en niet is toegestaan bij de registratie. Klik hier om je aan te melden.

Informatiebijeenkomst SPP
Bij de bijeenkomsten SectorplanPlus gaan wij zoveel mogelijk in op de actuele stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn wij benieuwd naar jouw ervaringen en waar je tegenaan loopt tijdens de aanvragen en registraties. Wij willen ook zoveel mogelijk onderwijsinstellingen betrekken bij deze bijeenkomsten. Klik hier om je aan te melden.

Naar boven


Wat is SectorplanPlus?

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:
  • Nieuwe instroom
  • Met ontslag bedreigde werknemers
  • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing
  • Scholing van praktijk- en werkbegeleiders.

Subsidie uit het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 op basis van cofinanciering via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in vier verschillende tijdvakken beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn. Voor de scholingsactiviteiten gericht op instroom voor het SectorplanPlus heeft het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna VWS) € 320 mln. gereserveerd, waarvan het grootste deel (circa € 260 mln.) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De overige middelen (circa € 60 mln.) is voor de andere sectoren in zorg en welzijn.

Naar boven


Waarom SectorplanPlus?

De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze enorme investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn.

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in Zorg en Welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 duizend en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in Zorg en Welzijn te kunnen ondervangen.

Om de geformuleerde ambitie te bereiken is het nodig om buiten de gebaande paden en bestaande functies te denken. Middels het gebruik maken van SectorplanPlus onderschrijven werkgevers de ‘Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)’, en ook de uitgangspunten van de ‘Arbeidsmarktagenda 2023: Zorg voor ouderen’, en nemen zij verantwoordelijkheid om samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.

Naar boven

Welke activiteiten zijn subsidiabel?

Werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tijdvakken (tranches) intekenen voor subsidie uit SectorplanPlus. Hiervoor stellen zij een scholingsplan op. De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn:

A. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
C. Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
D. Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
E. Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

De opleidingsprojecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn voor professionals in zorg en die in de cliëntenzorg werkzaam zijn (primair proces). Deze zijn te vinden in het programma van eisen en zijn te vinden op www.sectorplanplus.nl. In aanvulling op de cliëntgebonden functies worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders, die immers de nieuwe instroom adequate begeleiding moeten bieden gesubsidieerd.

Naar boven

Advies en ledenvoordeel