ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

‘Over een jas die steeds beter past’: onderzoek en praktijk in het sociaal domein

Op 12 oktober 2017 heeft ZorgpleinNoord een interactieve bijeenkomst georganiseerd waarin onderzoek over ontwikkelingen in het sociaal domein en het verhaal uit de praktijk centraal stonden. Jort Voerman heeft de resultaten van het vervolgonderzoek naar de laatste ontwikkelingen in het sociaal domein in Groningen en Drenthe gepresenteerd. Na eerdere onderzoeken in januari en oktober 2015 is dit het derde onderzoek over het sociaal domein van ZorgpleinNoord. Lees hier de onderzoeksresultaten.
Marcel Bos en Charlotte Meester van de gemeente Meppel hebben vervolgens de koppeling naar de praktijk gemaakt; voor welke opgaven staan ze, hoe is de toegang tot het sociaal team georganiseerd, waar ligt de coördinatie van zorg? In Meppel is de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeente niet als sectorale transitie uitgevoerd, maar vanuit de volle breedte en met de blik op de langere termijn. De sprekers gaven aan dat het sociaal domein volop in ontwikkeling is; verdere ontschotting, goede afstemming tussen beleid en praktijk en het belang van het delen van succesverhalen draagt hieraan bij.


Koffietafels bij gemeenten tijdens Week van Zorg en Welzijn, 12 t/m 17 maart 2018
In 2017 was het thema: sociale teams brengen korte lijnen
In de gemeenten Smallingerland, Hoogezand en Slochteren ontmoetten mensen elkaar die zorg ontvangen en professionals die zorg bieden. Persoonlijke levensverhalen over hun ervaringen met en in sociale team(s). Eén aanspreekpunt, korte lijnen en de multidisciplinaire aanpak.

Advies en ledenvoordeel