ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland
Afstudeeronderzoeken participatiewet en coöperatie kleine zorgaanbieders
Voorjaar 2016 studeerden Victoria Kamp en Medina Gasjimova, beide student aan de Hanzehogeschool Groningen, af bij ZorgpleinNoord. Victoria heeft onderzoek gedaan naar de knelpunten en succesfactoren bij het inzetten van de doelgroep uit de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten. Medina bracht in kaart welke knelpunten en succesfactoren kleine zorgaanbieders ervaren bij het werken in een coöperatie. Lees meer hierover in hun scripties.

Decentralisatie centraal. Een reconstructie van het decentralisatiebeleid van gemeenten in Groningen en Drenthe
Afstudeeronderzoek (PDF)
Managementsamenvatting (PDF)
Erik Huisman, november 2015

ZorgpleinNoord Magazine, december 2015. Thema: Op naar 2016 (PDF)
Terugblik en presentaties noordelijk congres zorg, welzijn en gemeenten (12 november 2015)

ZorgpleinNoord Magazine, november 2014. Thema: Sociaal Domein (PDF)


ZorgpleinNoord Magazine, oktober 2014. Thema: Transities (PDF)

Advies en ledenvoordeel