ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Aansluiten bij ZorgpleinNoord

Basispakket en tarieven
Wervingspakket
Advies en ledenvoordeel

Bij ZorgpleinNoord zijn ruim 250 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten. Als aangesloten organisatie kunt u profiteren van vele voordelen. Bekijk ook de uitgebreide informatie over ons Basispakket en de tarieven.


Tarieven

De aansluiting bij ZorgpleinNoord loopt van januari tot en met december. Organisaties met minder dan 50 FTE die zich aansluiten betalen jaarlijks €425,-. Op organisaties (met minder dan 50 FTE) aangesloten voor 1 april 2011 blijven de oude tariefafspraken van toepassing.
Voor organisaties met 50 of meer FTE geldt een tarief van € 8,50 per FTE. Het maximum aantal FTE dat in rekening kan worden gebracht is vastgesteld op 2500 FTE. Wanneer aansluiting na 1 juli plaatsvindt, wordt de helft van het tarief voor aansluiting in rekening gebracht. Men verplicht zich tot aansluiting van minimaal 1 jaar. Opzeggen dient twee maanden voor het einde van het kalenderjaar te geschieden. Zie voor meer informatie de algemene voorwaarden.

Aansluiten

Advies en ledenvoordeel