ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Gemeenten sluiten aan bij ZorgpleinNoord

Steeds meer sociale taken van het Rijk zijn per 1 januari 2015 overgegaan naar de gemeenten. 'Dat biedt goede kansen voor mensen in de zorg en welzijn om een carrièrestap te maken in de gemeente. En ook vice versa', aldus Peter de Jonge HRM-adviseur van de samenwerkingsorganiatie De Wolden Hoogeveen.
'Wij willen binnen de gemeente professionals binnenhalen met kennis en kunde. Ook juist vanuit bijvoorbeeld zorg en welzijn. Maar wij willen ook onze eigen mensen uit de gemeente de kans geven en stimuleren een kijkje te nemen in andermans keuken. Of hen de mogelijkheid te bieden hun carrière voort te zetten buiten de gemeente en bijvoorbeeld in een zorg en welzijnsorganisatie.'

'Wij zijn met bijna 700 medewerkers van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen per 1 januari van start gegaan in de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Dit voorjaar hadden we binnen het Sociaal Domein een kleine twintig vacatures waaronder de vacature van levenscoach. In een dergelijke functie zou juist een professional uit de zorg en welzijn goed passen. Deze coach gaat daadwerkelijk helpen bij inrichting van levens.'

ZorgpleinNoord verbindt
'Van oudsher hebben onze interne medewerkers voorrang op onze vacatures. Daarna gaan we –zonder verplichtingen- werven binnen de provincie, gemeenten, regionale uitvoeringsdienst en de veiligheidsregio Drenthe. Om de juiste kandidaat te vinden voor een vacature zijn we op zoek gegaan naar nog meer exposure. Naast het werven via met name social media hebben we ons aangesloten bij ZorgpleinNoord.' Het grootste werkgeversverband van Noord-Nederland. 'Onze vacatures staan op hun vacaturesite met daarop jaarlijks ongeveer 3.000 vacatures en zo’n 7,5 miljoen pageviews.' Op dit moment zijn in totaal 180 zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, samen goed voor 48.000 fte, verbonden aan ZorgpleinNoord en maken gebruik van het dienstenpakket.


Niet bekend talent en investering beloond in Valencia

Investering in jezelf loont
'Na de zomer gaan wij in Drenthe van start met een (digitaal) regionaal arbeidsmarktplatform', aldus Peter de Jonge. 'Hierop kunnen werkzoekenden van aangesloten organisaties digitaal hun profielen en portfolio aanmaken. Een professionaliseringsslag in het werven en selecteren van kandidaten. Van spelregels willen we graag gezamenlijk met de OR naar kaders. Op deze manier kun je goede gesprekken voeren en iemand soms voorrang geven omdat hij of zij geïnvesteerd heeft in talent en loopbaanontwikkeling'. Peter benadrukt dat het mooi is als investering ook daadwerkelijk lonend is. 'Dan weet je waarvoor je alle moeite hebt gedaan!' Binnen de organisatie staat talent- en loopbaanontwikkeling bovenaan de agenda.

'Benutten van talent door verbindingen te leggen, daar is het ons om te doen', besluit Peter de Jonge.

Advies en ledenvoordeel