ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Frijlande - Instituut voor Privacy Management

Bescherming van de privacy wordt belangrijker en vraagt steeds meer van organisaties. Ontwikkelingen waarmee organisaties in het kader van privacy mee te maken krijgen zijn onder andere:

  • De invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in 2018
  • Hogere boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens
  • Het in toenemende mate verkrijgen van inzicht in de gegevenshuishouding


De AVG stelt onder andere dat organisaties en bedrijven die met persoonsgegevens werken, vanaf 2018 in toenemende mate verplicht zullen worden een zogenaamde Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Tegelijkertijd wordt van bedrijven en organisaties geëist dat ze hun organisatieprocessen op de nieuwe eisen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy management moeten (her)inrichten.


Om organisaties goed voor te bereiden op bovenstaande werkt ZorgpleinNoord samen met Instituut Frijlande


Via Zorgpleinnoord kunt u kennismaken met Frijlande en haar werkwijze tijdens de jaarlijkse proeverij en krijgt u korting op de;


Advies en ledenvoordeel