ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Basismodule privacy management

Verantwoordelijk voor de AVG in uw organisatie?

Per 25 mei 2018 geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dan van toepassing en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Tijdens de 2-daagse "Basismodule Privacy Management" wordt via het vijfstappenmodel van Frijlande kennis van de voor privacy management relevante wet- en regelgeving aangereikt.
Ook leert u hoe privacy vraagstukken in de eigen organisatie op een projectmatige en veranderkundige manier kunnen worden aangepakt.

Stap 1
Kennisoverdracht van privacy recht
Leerdoelen:

 • Het doorgronden van de structuur van de Algemene Verordening gegevensbescherming;
 • Inzicht krijgen in uw rol van Functionaris Gegevensbescherming;
 • Het krijgen van inzicht in wat er gaat veranderen met de invoering van de AVG;
 • het bouwen aan een eigen kennis netwerk.


Stap 2
De gegevensverwerking in uw organisatie
Leerdoelen:

 • Het doorgronden van persoonsgegevens in de eigen organisatie;
 • Het verkrijgen van kennis m.b.t. het belang van het maken van een risicoclassificatie;
 • Het inzichtelijk krijgen van het verwerkingsproces, de keten en de rollen.


Stap 3
Waar staat uw organisatie met betrekking tot privacy management?
Leerdoelen:

 • Privacy by design en privacy by default;
 • Het in beeld brengen van de privacy volwassenheid en de dilemma’s van uw organisatie;
 • Het zicht krijgen op wat de organisatie nu concreet geregeld heeft met betrekking tot documenten, processen, techniek en mensen;
 • Het zicht krijgen op welke risico’s de organisatie loopt.


Stap 4
Wat moet uw organisatie nog organiseren met betrekking tot privacy management om compliant te zijn?
Leerdoelen:

 • Het bepalen en onderhouden van passende maatregelen.


Stap 5
Vanuit welke rol gaat u met betrekking tot privacy management acteren?
Leerdoelen:

 • Zicht krijgen op wat voor u de toegevoegde waarde van project- en verandermanagement is in relatie tot privacy management;
 • Het leren voeren van businesscase discussies, waarin de scope en afbakening van privacy management opdrachten worden begrensd;
 • Het verkrijgen van inzicht in de manier waarop u kunt bijdragen aan de borg van privacy management in uw organisatie.


Action learning en onderzoeken
Tijdens de training zijn action learning en onderzoek doen belangrijke werkvormen. Hieraan wordt invulling gegeven door de uitvoering van praktijkgerichte oefeningen en kleine onderzoekopdrachten.

Bewijs van deelname
Alle deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Post HBO privacy management
Als u na deze basismodule besluit door te stromen naar de Post HBO Registeropleiding Privacy Management, wordt een korting van € 500,00 en vrijstelling van de eerste twee dagen verleend.

Toelatingseisen
HBO werk- en denkniveau.

Liever in-company?
Frijlande kan de training ook in-company, als maatwerk verzorgen.
Er worden dan tijdens de training praktijkvoorbeelden uit de eigen organisatie gebruikt en ook kunnen er specifieke thema’s behandeld worden.
Wij maken graag een offerte.

Meer informatie
Telefoon: 05 98 62 65 00
E-mail: secretariaat@frijlande.nl
Website: www.frijlande.nl


Praktische informatie
Start: kijk voor de startdata op onze website
Duur: 2 dagen
Kosten: € 895 excl. BTW (aangesloten werkgevers krijgen 10% korting)
Locatie: Groningen


Brochure: Basismodule Privacy Management (pdf)

Advies en ledenvoordeel