ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Post HBO opleiding 'privacy management'

De invoering van de AVG in 2018, hogere boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens en het in toenemende mate verkrijgen van inzicht in de gegevenshuishouding, zijn ontwikkelingen waarmee organisaties en bedrijven in het kader van privacy steeds meer te maken krijgen.

Tijdens de Post HBO opleiding ‘privacy management’ krijgt u inzicht in de voor privacy management relevante wet– en regelgeving en leert u privacyvraagstukken op een projectmatige manier aan te pakken. U ontwikkelt u een handelswijze die past bij uw organisatie en leert deze op basis van veranderkundige principes in uw organisatie in te bedden. In de opleiding worden theorie en praktijk voortdurend met elkaar verbonden en wordt er gebruik gemaakt van activerende werkvormen. De docenten komen zonder uitzondering uit het werkveld en zijn er op gericht u te begeleiden bij het vertalen van nieuwe kennis en inzichten in de praktijk van uw organisatie.

Voor wie?
Voor privacy managers, compliance officers, kwaliteitsmanagers, bestuurders, interne toezichthouders, projectmanagers en andere bij privacy management betrokken medewerkers op bachelor of masterniveau.

Leerdoelen
In de Post HBO Privacy Management ligt de nadruk op uw functioneren als privacy manager in een organisatie.
Na de opleiding:

  • Kunt u de vereisten uit relevante privacy wet- en regelgeving projectmatig inzetten;
  • Kunt u relevante ontwikkelingen op het gebied van privacy bijhouden en vertalen naar een organisatie;
  • Kunt u organisatorische en technische maatregelen en instrumenten die in het kader van privacy ingezet moeten worden ontwikkelen en gebruiken;
  • Kunt u een proces voor privacy gerelateerde meldingen, klachten en incidenten opstellen, implementeren en beheren;
  • Kunt u de rollen, (formele) taken, verantwoordelijkheden, controles en adviseurschap die bij privacy management horen beschrijven en uitvoeren.
  • Kunt u werken met het privacy management procesmodel.


Programma

In de opleiding wordt gewerkt met hoorcolleges, werkcolleges, groepsopdrachten, trainingen, intervisie, supervisie, coaching en zelfstudie.
De opleiding duurt 5 maanden in deeltijd en bestaat uit 5 modules. In combinatie met een stage- of werkervaringsplaats is deze opleiding ook een mooie omscholingstraject naar een kansrijke beroep.


Module + omvang
Nut en noodzaak van privacy management (1 dagdeel)
Privacy management scope (1 dagdeel)
Verwerven van kennis (8 dagdelen)
Toepassen van kennis (8 dagdelen)
Sturen met kennis en vaardigheden (8 dagdelen)

Eindopdracht en examen, incl. voorbereiding (4 dagdelen)
Zelfstudie (circa 8 uur per week)

Diploma en erkenning

Als u de opleiding met goed gevolg heeft afgerond ontvangt u een erkend diploma van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION).

Toelatingseisen
U dient te beschikking over minimaal een HBO Bachelor getuigschrift of aantoonbaar HBO- werk- en denkniveau, dat u aan dient te tonen via een assessment.

Meer informatie
Neem contact op met onze office manager:
Telefoon: (0598) 626 500
E-mail: secretariaat@frijlande.nl
Website: www.frijlande.nl

Praktische informatie

Start: kijk voor de startdata op onze website
Duur: 5 maanden, één dag per week
Tijdinvestering: incl. de lessen circa 16 uur per week
Kosten: € 4.995 excl. BTW (aangesloten werkgevers krijgen 10% korting)
Locatie: Groningen

Brochure: Post HBO opleiding 'privacy management' (pdf)

Advies en ledenvoordeel