ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Werkgroep: Inzetten op werkgeverschap én werknemerschap!

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
12-03-2018

Medewerkers willen we zoveel mogelijk behouden. Goed werkgeverschap én goed werknemerschap zijn absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat huidige en toekomstige professionals kunnen en willen blijven werken in de zorg. Een breed begrip waarin preventie, een leven lang leren, dialoog tot zelfregie en implementatie van een integraal gezondheidsbeleid allen noodzakelijk zijn. Wat is er nu nodig en waar liggen de prioriteiten binnen zorg en welzijn?


Om de belangrijkste thema’s en prioriteiten in de regio vast te stellen wordt momenteel een werkgroep opgericht, vertegenwoordigd door ambassadeurs uit verschillende branches. In gezamenlijkheid met de regio, ervaringsdeskundigen en bestaande initiatieven wordt gewerkt aan een goed werkklimaat en verlagen van de uitstroom.

Weet u goede voorbeelden of heeft u suggesties waarmee we aan de slag kunnen?
Of wilt u meer informatie over RAAT of actielijn 2 'Instroom en behoud van personeel'?

Neem dan contact op met Wendy Koolhaas (w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl) of 050-5757470.

Advies en ledenvoordeel