ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Werkgroep actielijn 4

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
13-03-2018

De werkgroep is in oprichting; we vragen een tiental vertegenwoordigers van verschillende organisaties om met ons de regionale trends en ontwikkelingen te duiden en mee te praten over de belangrijkste thema’s voor de arbeidsmarktagenda.


In actielijn 4 verzamelen, analyseren en verspreiden we relevante sturingsinformatie, om met elkaar te komen tot:

  • Regionale arbeidsmarktanalyse in samenhang met personele ontwikkelingen in de regio
  • Regionale monitor van de huidige en toekomstige (personele) ontwikkelingen op het gebied van behoud, instroom, doorstroom en uitstroom
  • Relevante arbeidsmarktagenda, aansluitend bij vernieuwingen en ontwikkelingen in de regio

Strategische personeelsplanning is daarbij van groot belang; de uitkomsten van individuele organisaties (zorg, welzijn, onderwijs) leveren informatie voor een goede regionale strategische personeelsplanning.


Wilt u meer informatie over actielijn 4 'Kennis en informatie' van RAAT?

Neem dan contact op met Karin Lutterop (k.lutterop@zorgpleinnoord.nl) of 050-5757470.

Wilt u meer informatie over RAAT?
Neem dan contact op met Wendy Koolhaas via 050-5757470.

Advies en ledenvoordeel