ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Functies en functieniveaus

Zorgberoepen zijn in te delen in 5 verschillende functieniveaus.


Niveau 1

Je helpt je cliënten met het runnen van hun huishouden. De zorg voor kinderen (op beperkte schaal), eten klaarmaken en afwassen behoren tot je taken. Maar ook een praatje maken of de boodschappen doen horen hierbij.

Niveau 2

Je ondersteunt mensen bij de persoonlijke verzorging en bij het huishouden, omdat zij dit niet meer zelfstandig kunnen doen. Dit kan je bijvoorbeeld doen bij ouderen, daklozen, gehandicapten of mensen met psychische problemen.

Niveau 3

Als verzorgende werk je bijvoorbeeld in de thuiszorg of verpleeg- en verzorgingshuizen. Zo kun je werken met mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en ouderen. Tijdens de opleiding voor sociaal pedagogisch werker leer je verzorgende en begeleidende taken uit te voeren. Je leert hoe je de ontwikkeling van mensen met beperkingen (gehandicapten) kunt stimuleren en welke activiteiten je daarbij kunt ondernemen.

Niveau 4

Als verpleegkundige voer je zelfstandig verpleegkundige handelingen uit. Ook leer je hoe je de zorgverlening kunt coördineren en organiseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan psychiatrische of lichamelijk zieke mensen.

Als sociaal pedagogisch werker leer je mensen te begeleiden in hun ontwikkeling en ondersteuning te bieden bij diverse hulpvragen. Je leert hoe je groepen via activiteiten de ondersteuning kunt bieden die de mensen nodig hebben.

Niveau 5

Als verpleegkundige verricht je verpleegkundige handelingen. Maar daarnaast verricht je ook veel andere werkzaamheden, zoals het voeren van probleemverhelderende gesprekken en het geven van voorlichting. Als sociaal pedagogisch werker werk je met mensen die begeleiding, behandeling, ondersteuning en/of verzorging nodig hebben. Jij biedt ze hulp in de thuissituatie of binnen een instelling.

Advies en ledenvoordeel