ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Werkvelden

Niet alle zorginstellingen doen hetzelfde. Zo werk je in de ene organisatie met kinderen en ergens anders met ouderen. Weer ergens anders werk je met verslaafden of juist met gehandicapten. Er zijn verschillende werkvelden in de zorg. Elk werkveld heeft zijn eigen kenmerken. We hebben de werkvelden voor je op een rij gezet. Welk werkveld past bij jou?

Het ziekenhuis

Je krijgt te maken met patiënten die specialistische zorg nodig hebben. Mensen worden namelijk pas doorverwezen naar een ziekenhuis als andere zorgverleners dat nodig vinden. Er wordt dag en nacht zorg verleend aan patiënten: werktijden in de weekenden en avonduren zijn heel gebruikelijk. Voor de meeste mensen komt een ziekenhuisopname onverwacht. Dat is vaak een emotionele ervaring. In de relatief korte tijd die je voor patiënten zorgt, heb je dan ook intensief contact met hen. Patiënten moeten in een schone kamer liggen, krijgen dagelijks hun maaltijden, hebben medicijnen nodig, kunnen op verschillende manieren onderzocht en behandeld worden en hebben verzorging en verpleging nodig. Kortom, er gebeurt van alles in een ziekenhuis.

Ouderenzorg

In verpleeg- en verzorgingshuizen wonen mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Zorginstellingen proberen de zorg aan te passen naar de aard, wensen en gezondheidstoestand van de bewoners. In de ouderenzorg vinden volop vernieuwingen plaats. Dat biedt mogelijkheden voor een flexibele invulling van je werk. Er zijn huizen waarbij verschillende activiteiten voor ouderen gebundeld zijn, met bijvoorbeeld een fitnessruimte en bibliotheek. Er zijn kleine huizen met 60 bewoners, maar ook grote huizen met meer dan 300 cliënten. Kort
om, volop keuze.

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Bijna een kwart van de bevolking in Nederland kampt met psychische problemen. Een half miljoen mensen komt jaarlijks in contact met een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Je kunt denken aan problemen als overspannenheid, maar ook aan depressiviteit en verslaving. Niet iedere cliënt is hetzelfde en heeft dezelfde zorg nodig. Zo kun je werken met mensen van jong tot oud en kan de zwaarte en oorzaak van de stoornis variëren. De meeste mensen die in behandeling zijn bij de GGZ hebben zich vrijwillig aangemeld. Maar er zijn ook mensen die onder dwang opgenomen worden.

De gehandicaptenzorg

Er zijn drie vormen van gehandicaptenzorg; zorg voor lichamelijk gehandicapten, verstandelijk gehandicapten en zintuiglijk gehandicapten. In Nederland wonen ongeveer honderdduizend mensen met een verstandelijke beperking en ruim een miljoen mensen met een zintuiglijke of lichamelijke beperking. Een deel van deze mensen heeft hulp, ondersteuning of begeleiding nodig. Iedere handicap vraag om een eigen benadering. Sommige gehandicapten moeten bijvoorbeeld leren omgaan met een rolstoel, een prothese of een blindengeleidehond. Anderen leren allerlei dagelijkse handelingen zoals boodschappen doen. Bij het verlenen van hulp en zorg moet je rekening houden met de mogelijkheden, vaardigheden en wensen van de gehandicapten en hun directe omgeving.

Thuiszorg

Wat mensen ook mankeren, tegenwoordig proberen we hen zoveel mogelijk thuis te helpen. Zo voorkom je dat mensen in instellingen worden opgenomen of zorg je dat dit zo kort mogelijk duurt. Het gaat meestal om oudere mensen, maar je kunt ook zorg verlenen aan mensen met een gehandicapt kind of een gezin waar net een baby is geboren. Als je bij mensen thuis werkt betekent dit dat je zelfstandig aan de slag gaat. Je hebt natuurlijk wel regelmatig contact met collega-zorgverleners. Als je werkt bij een consultatiebureau, gezondheidscentrum of een kraamzorghotel dan heb je een vastere werkplek die je deelt met collega´s.

Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang

Om ervoor te zorgen dat mensen (weer) actief deelnemen aan de samenleving vang je mensen op en helpt hen hun problemen zo goed mogelijk op te lossen. Je kunt bijvoorbeeld jongeren helpen om hun vrije tijd zinvol te besteden. Ook kan je werken in de maatschappelijke opvang voor drugsverslaafden of daklozen. Voorbeelden van taken die onder welzijnswerk vallen zijn het opzetten van buurthuizen en jongerencentra en het organiseren van activiteiten. Ook kun je minderheden, vluchtelingen of asielzoekers helpen bij hun huisvesting en maatschappelijke integratie. Daarnaast is kinderopvang een onderdeel van welzijnswerk.

Advies en ledenvoordeel